Oppdatering 19. Mai 2021

Oppdateringen er foreløpig planlagt 19. mai med følgende endringer.

 

 • Driftsutstyr – Avvik:

  • Kan velge å knytte avviket mot annet utstyr på lokaliteten, eventuelt annen kategori.
 • Arbeidsordre og avvik:

  • Bedre visning av tilknyttet utstyr med serienummer
 • Ettersyn – Intervaller / Neste inspeksjon:

  • Fixed (fast intervall) & Floating (flytende intervall) på ettersyn.
   • Alle typer ettersyn kan nå spesifiseres som fixed eller flytende. Dette påvirker hvordan neste ettersyn beregnes.
   • Alle ettersyn er som standard satt opp som floating.
   • Ved å bruke fast intervall vil ettersynet komme på samme dato, uavhengig av når sist ettersyn ble utført. (F.eks. den 1. hver måned, hver mandag osv.)
 • Arbeidsordre:

  • Arbeidsordre som er utført vises i kalender på utført dato og ikke datoen som var planlagt.
  • ID-nummer på hver enkelt AO
  • Fra oversikt over alle arbeidsordre -> Kalendervisning – Nå vises lokalitetsnavn AO er tilknyttet.
  • AO kan opprettes fra kart når en er inne på et kartelement.
  • Standard valg av deltakere/skal varsles på AO. Settes fra lokalitet/enhet.
 • Dashboard:

  • Er lagt til filtrering på ‘sertifikat‘ på alle moduler i fra Dashboardet.
  • Aquacom ‘husker‘ filtrering på søkefilteret på Offshore flåter og fartøy.
 • Meny -> Administrasjon -> Lokaliteter: 

  • Valg om å filtrere på brakklagte lokaliteter for bedre oversikt.

 

Andre punkter for oppdatering i mai:

 • Selskapets egen ID på flytekrager
 • Selskapets egen ID på Ankerliner, ramme osv.
 • Sende spesialprodukt til lager
 • Historikk/graf for tilleggsfelt på utstyr.
 • Driftsutstyr med SFI Gruppe – Det er nå mulig å knytte dokumenter på gruppenivå og ikke kun til utstyr.

 

Punkter utsatt til oppdatering i juni:

 • Åpne AO kan vises i kart – Antall avvik pr. kartelement
 • Fortøyningskomponenter som har tilknyttet sertifikat fra «Bibliotek for fortøyningskomponenter» vil også vise selve sertifikat/batch-nummer.