Oppdatering i Mars

HOVEDPUNKTER I OPPDATERINGEN:

 • Quality Avvik
  • Forbedring i oversikt
 •  Kalender
  • Gruppering på inspeksjonstype
 • Flytekrager
  • Flere felt og dynamisk felt i listevisning
 • Ettersyn offshore
  • Tilleggsfelt
 • Grenseverdier for tilleggsfelt
  • Opprette arbeidsordre fra utstyr
 • Diverse endringer og rettelser

 

Les mer om punktene under.

Oppdateringen er planlagt 6. April

 

Quality Avvik:

 • I oversiktsbildet over ‘Avvik‘ er det blitt en forbedring med filtrering på hva ‘Avviket gjelder’. Nå kan det også filtreres på underkategori. 

 

Kalender > Gruppering

 • Det er nå lagt inn et valg i kalender der en kan gruppere inspeksjonstyper.
 • Hensikten med grupperte inspeksjonstyper er fordi det ofte kan være mange ettersyn i kalender, men nå kan alle ettersyn legges inn under flere grupperinger .
  • En gruppert inspeksjonstype vil da ikke vises i kalender som normalt. Den vil kun vises når bruker velger gruppen i kalender.
  • Gruppene administreres under Ettersynstyper fra Ettersyn Offshore og Driftsutstyr.
   • I Aquacom brukermanual kan en lese mer om hvordan man grupperer inspeksjonstyper i kalender.

 

Flytekrager:

 • I Flytekrageoversikten – er det blitt implementert samme løsning som i notposeoversikten – med dynamisk skjul/vis kolonner og filter:
  • Flytekrage modell
  • Antall flyterør
  • Rørstørrelse mm diameter
  • Antall klammer
  • Hull i klammer for fiberstang
  • Type utspiling
  • Bunnring vekt pr meter
  • Type hanefot-feste

 

Ettersyn offshore:

 • Det er lagt til muligheter for å legge inn tilleggsfelt også på ‘Generelle sjekklister’.
  • Dette blir implementert likt slik som det er på driftsutstyr.
  • Eksempler på tilleggsfelt kan være temperatur, dødfisk, flow, pH osv.

 

Grenseverdier for tilleggsfelt

 • Det er nå mulig å sette grenseverdier til de forskjellige tilleggsfeltene i en sjekkliste
 • Hensikten med dette er når en utførere en inspeksjon vil en få varsel om verdiene i tilleggsfeltene er utenfor grenseverdier.
  • F.eks. grenseverdi for temperatur er satt til 19 grader vil bruker få varsling om at dette overstiger grenseverdien som er satt.

 

Driftsutstyr – Arbeidsordre:

 • Det er nå mulig å opprette arbeidsordre direkte fra driftsutstyr.
  • Utstyret blir automatisk knyttet til AO

 

Diverse endringer og rettelser:

 

 • Not – Kontroll punkt på not når en setter not i sjø:
  • Dialogboks dukker opp når not settes i sjø slik at bruker må da kvalitetssikre spesifikasjonene ved å godkjenne:
   • «Ved å trykke ‘Sett i sjø ‘ bekrefter jeg at notas spesifikasjoner er i henhold til krav i anlegs-sertifikatet».

 

 • Laste inn vedlegg under ‘Flytekrager og notposer’:
  • Det ble meldt inn feilmelding når en forsøker å laste inn vedlegg under ‘Flytekrager og notposer’.

 

 • Lagring av filtrering:
  • Endring/forbedring er gjort slik at Aquacom ‘husker‘ filtrering som er aktiv.

 

 • Driftsutstyr:
  • Det er nå mulig å printe ut ferdig utførte sjekklister til PDF.

 

 • Manuelle ettersyn
  • Det blir nå mulig å starte manuelt generelle ettersyn på lokaliteter. Dette er lignende slik det tidligere var på Offshore ettersyn før konvertering.
  •  Manuelle ettersynstyper må først opprettes, når ettersyn skal utføres må man velge fra eksisterende ettersynstyper.

 

 • Forfalte ettersyn:
  • Det er blitt meldt inn feilmelding når en går inn på forfalte ettersyn via dashboard.
   • Blir linket til siden med ‘pågående ettersyn’ og ikke ‘forfalte ettersyn’.
   • Rettelse er blitt gjort og kommer med i neste oppdatering.

 

 • Quality Bok > Endring på tilgangsnivå:
  • Endre på tilgang for Quality medarbeidere slik at de ikke kan slette maler.
  • Kvalitetsmedarbeider kan kun redigere selve sidene og sette «Klar til signering»
  • Kvalitetsleder kan redigere navn på kapitler og sider osv. + publisere sider.

 

 • Quality Bok > Obligatorisk å lese:
  • Det må nå krysses av for om «siden er obligatorisk å lese». Dette er ikke lenger default valgt

 

 

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller om det er spørsmål til oppdateringen.

support@aquacom.no / +47 474 84 80