Oppdatering for september 2020 

 

Hovedpunkter i oppdateringen: 

 

 • Dashboard 
 • Forbedringer av Notposeoversikten  
 • Spesialprodukter 
 • Kassering 
 • Planner 
 • Kart 
 • App 
 • Område 
 • Bruker 

 

Les mer om punktene under.  

 

Dashboard: 

 • Mulighet til å angi hvilket dashboard som skal være default for ledere. 
 • Filtrering på ‘Vis flåter og fartøy’, ‘Vis kun fartøy’ og ‘Vis kun flåte’ 

 

 Forbedringer av Notposeoversikten: 

 • Raskere innlasting, samt paginering (sidetall) 
 • Flere filtreringsmuligheter  
  • Dimensjonsklasse 
  • Fiskestørrelse 
  • Impregnering 
  • Hs 
  • Vc 

 

 Spesialprodukter: 

 • Fra denne versjonen blir det mulig å registrere spesialprodukter som: 
  • Luseskjørt, rensefiskskjul osv.  
  • Man kan også registrere slike produkter som ekstrautstyr eller driftsutstyr i Aquacom, men vi tilbyr nå dette alternativet primært for de av våre kunder som har spesialprodukter på service hos Mørenot servicestasjoner.  
   • Som ved notposer vil da disse produktene synkroniseres mellom Aquacom og Mørenot sitt internsystem, slik at man alltid har oppdatert serviceinformasjon på produktet.

 

Kassering: 

 • Man kan nå markere driftsutstyr som kassert.  
  • Notpose kan også kasseres. Dette gjøres fra en service eller fra lager.  
   • Man kan ikke kassere ei not før den er tatt opp av sjø i Aquacom.  
  • Kasserte elementer forsvinner fra standard listevisning, men kan søkes frem igjen ved behov. 

 

Planner: 

 • Man kan nå opprette et nytt prosjekt basert på en arbeidsordre 
  • Arbeidsordre: Justering på hva deltagere med forskjellige roller kan redigere: 
   • Leder: Kan redigere alt 
   • Mellomleder kan redigere Ressurser, deltagere, oppgaveliste, mm. Kan erklære arbeidsordren utført 
   • Mellomleder kan ikke:  
    • Legge til utstyr 
    • Slette eller flytte ordren til en annen lokalitet 
   • Standard / ekstern bruker: 
    • Litt færre rettigheter på arbeidsordren 
    • Ikke mulig å legge til utstyr i arbeidsordreslette, eller flytte ordren til en annen lokalitet eller et prosjekt 
   • Alle roller har full redigeringsmulighet dersom brukeren har opprettet arbeidsordren 

 

Kart: 

 • Kartet kan nå vise flere layers og mer info. For å se layers gå til «Kart Beta» fanen på lokaliteten.
  • I første omgang kan en på lokalitetskartet velge å se fiskehelseinformasjon fra Barentswatch 
  • Kartet kan også vise posisjon (AIS) på egne fartøy (Vessels) eller alle fartøy.

 

 APP:  

 • Oppdatert forbedring i kalender i app’en 
  • Er lagt inn mulighet for å filtrere arbeidsordre og ettersyn 

 

 Område:   

 • Om et selskap har mange lokaliteter kan det være nyttig å legge de inn under egne områder.

 

Brukere: 

 • Logg på brukere
  • Det loggføres hvem som har lagt til/endret bruker og hva som er endret f.eks. rolle, tilganger osv.

 

 

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller om det er noe du lurer på. 

support@aquacom.no / +47 474 84 803