Oppdatering mai 2020

Offshore modul

Notposer:

 • Flere detaljer på notposer
 • Bedre oversikt over service og status
 • Mørenot-nøter kan ikke lenger redigeres eller opprettes i Aquacom, dette gjøres nå av en Mørenot Servistasjon. Kontakt derfor en servicestasjon om du finner feil informasjon på en notpose i Aquacom.
 • Knapp for å sette not i sjø (‘Dra og slipp’ virker fortsatt, men med litt mindre område å dra fra)
 • Notposer kan nå sendes til servicestasjon fra selve lageret.

Servicestasjon:

 • Ny funksjon: Foretrukket servicestasjon
 • En leder kan nå opprette områder på Meny -> Administrasjon -> Områder. Deretter kan man ligge lokaliteter inn under et område. For hvert område velger man foretrukket servicestasjon. Denne vil da være forhåndsvalgt når man sender notposer til service
 • Kontakt Aquacom Support om man vil ha lagt til servicestasjoner eller firma

Lokaliteten:

 • Visning av tilhørighet for Vessel og Barge (Offshore-tilknytning)
 • Dersom en offshorelokalitet har en flåte tilknyttet seg vil Flåte-tab’en skjules
 • Visning av brukere som har tilgang til lokaliteten

Planner modul

 • Ressurs kan knyttes til Vessel fartøy. Via ressursoversikt kan en nå knytte ressursen til eksisterende fartøy under Vessel modulen. Når dette er utført vil alle arbeidsordrer som er tillagt fartøyet vises i kalenderen til fartøyet.