Oppdatering Januar

Årets første oppdatering inneholder en god liste med nye funksjoner og forbedringer. I denne oppdateringen er det en del pågående utvikling som vil oppdateres i flere omganger innen brukerkontroll, Quality og Spare parts.

Innen brukerkontroll vil «Superbruker» fases ut og flyttes over til «Mellomleder/Driftsleder» – rolle.
I tillegg vil det komme en helt ny rolle «Read only» som KUN kan lese.
Utover våren vil det komme flere nye tilleggs roller som kan gis i tillegg til «Leder» og «Mellomleder»

I Quality er det nå mulig å registrere anonyme avvik.

Det er også gledelig at de første steg i utviklingen av Spare Parts nå publiseres og det vil komme flere oppdateringer utover våren slik at denne kan testes godt før lansering til sommeren.

Se under for full liste av endringer i denne oppdateringen.