Oppdatering av Aquacom 14. juni

Siste utvikling i Aquacom er straks ferdig testet og vil publiseres 14. juni. 

 

Handshakes

Den viktigste endringen i denne oppdateringen er det vi kaller «Handshakes».
Handshakes brukes for å gi tilgang mellom selskaper og har til nå vært mest i bruk for eksterne selskaper som skal utføre arbeidsordre for oppdrettsselskapene.
Enkelte av våre kunder har også tatt dette i bruk i det siste for å styre tilganger mellom selskaper som f.eks. datterselskaper osv.

I neste oppdatering vil handshakes også tas i bruk for alle servicestasjoner som har tilgang til Aquacom.
I den sammenheng vil dagens tilgang til oppdretternes nøter som er til service forsvinne.
For at not servicestasjonen/selskapet fortsatt skal kunne se og registrere service på  oppdretternes nøter må det opprettes handsshake (tillatelse) mellom serviceselskap og oppdretter.
Dette gjøres enkelt med å sende epost til support@aquacom.no.

Hovedgrunnen til denne endringen er at videre utvikling vil gi mer fleksibilitet og muligheter rundt notservice.

Sensorikk

I denne oppdateringen vil det nå være enda enklere å utnytte sensordata som timetellere.
Timetall på f.eks. en motor kan automatisk avleses hver natt som igjen kan aktivere timestyrt inspeksjon som f.eks. 500 timer filter og oljeskift.
Når 500 timers intervallet nærmer seg vil inspeksjonen dukke opp i kalenderen til lokalitet/fartøy.

Ønsker du mer informasjon om dette avholdes det webinar om bruk av sensorikk i Aquacom 20. juni. Se mer her: Webinar – sensordata

Arbeidsordre flyt

Vedlikehold og bruk av arbeidsordre har høyt fokus i utviklingsteamet.
I denne oppdatering får vi muligheten til å teste ut nye funksjoner rundt arbeidsflyt og oversikt ved bruk av Kanban board.
Ved bruk av Kanban i arbeidsordre oversikt får en enda bedre oversikt over status på arbeidsordre og det er enkelt med «dra og slipp» funksjonalitet å endre status eller organisere arbeidsordrene.
Merk at denne funksjonaliteten kun er i tidlig testfase i denne oppdateringen og kan testes samråd med Aquacom teamet.

For spørsmål i forhold til oppdateringen, kurs og rådgiving ta kontakt med:

Ole T. Matre
Tlf: 458 11 480
E-post: ole.matre@morenot.com