Nytt i Aquacom – Oppdateringer Mars 2023

Vårt utviklingsteam har hatt en travel vinter og har fått frem en rekke forbedringer og nyutviklinger som gjøres tilgjengelig for Aquacom brukere fra og med 20. mars 2023.

De viktigste endringene er:

  • Ettersyn som ikke er utført kan nå kategoriseres etter årsak. Det er foreløpig lagt inn 2 standard årsaker; «utstyr ikke i bruk» og «dårlig vær». Det kan i tillegg lages selskapsspesifikke årsaker. Årsakene kan angis både på ettersynsnivå og på sjekkpunktnivå.
  • Mannskapslister er oppdatert med ansvarlig personell og forenklet brukergrensesnitt.
  • Arbeidsordre kan opprettes direkte fra flytekrage eller notpose

Vi lanserer også første versjon av Aquacom Monitor denne måneden. Denne modulen er utviklet for å kunne vise live dataverdier fra eksterne kilder som f.eks. en oksygensensor, vindmåler eller motordata fra en generator, pumpe eller et fartøy. Data som visualiseres inne monitormodulen vil også kunne brukes direkte i løsningen for å generere automatisk timeforbruk, varslinger mm.

Ta kontakt med support@aquacom.no eller direkte med Ole Matre for mer info