Oppdatering for Januar

Aquacom er oppdatert 30.01.23

Notposeoversikt

 • Flere sorteringsmuligheter når en trykker på kolonne

Aquacom App

 • Vår løsning for mobil med offline funksjoner har fått nye funksjoner
  • Manuelt ettersyn kan startes fra App
  • Justering av Dashboard
 • Det er også gjort justeringer generelt i kalender og sjekklister ved bruk av mobil

Angre kassering av utstyr

 • Det er nå mulig å angre kassering av utstyr som flyter, nøter og spesialprodukt.
  Tidligere har dette kun vært mulig for driftsutstyr

Booking

 • Ny rolle «Booking ansvarlig»
  • For å ha tilgang til Booking-modul må en nå ha denne rollen.
  • Ingen andre roller vil gi tilgang til Booking-modul
  • Ta kontakt med Support får å sette denne tilgangen på brukere.
 • Ny rapport «Utstyrsmangel»
  • Gir deg oversikt over type og mengde av utstyr en mangler i en produksjonsplan.
 • Kommentarfelt ved valg av utstyr
 • I tillegg er det flere endringer som valg av utstyr og redigering enda enklere

Kart – Selskapsnivå

 • Nå er også AIS og Fiskehelse lagt til i kartet over alle lokaliteter slik som det er på lokalitetsnivå

Driftsutstyr – Utstyrskategori

 • På driftsutstyr kan en nå tilpasse listen for «Utstyrskategori» til hvert enkelt selskap
 • Selskapet kan ta bort og legge til utstyrskategorier i listen

Diverse rettinger

 • Mellomleder manglet enkelte tilganger
 • Formattering av fet skrift osv. i sjekklistemal vises nå i sjekkliste
 • Justeringer i ukesrapport på epost – Enkelte ettersyn kom ikke med i rapport
 • Linjeskift i beskrivelse av AO er nå mulig
 • Lesestatus for prosedyrer er rettet
 • «Sist innlogget» dato viste ikke siste dato riktig. Dette er nå rettet.
 • Feil rettet for enkelte som fikk «No access» på driftsutstyr i Storage-modul
 • Oversikt over avvik kom ikke frem ved bruk av mobil