Oppdatering for Desember

Aquacom er planlagt oppdatert 07.12.22

Grunnet større oppdatering kan Aquacom være utilgjengelig opptil 4 timer fra kl. 21.00 mandag 7. Desember. 

I denne oppdateringer vil størsteparten av oppdateringen være oppgradering av Aquacom frontend og backend til aller nyeste versjoner.
Dette har vært en stor jobb for våre utviklere, men dette gjør at Aquacom er enda bedre rustet til den videre utviklingen som er planlagt i 2023.
Aquacom skal være fremtidsrettet i utviklingen og funksjonalitet, men vi legger også stolthet i teknologien rundt.

Selv om denne oppdatering i hovedsak gjelder migrering til nyeste .Net 7.0 har utviklerne i tillegg fått på plass følgende endringer:

Booking

 • Flere endringer for mer effektiv planlegging av utstyr i produksjonssyklusene
 • Rapport/visning for utstyrsplan
  • f.eks. plan for alle flytekrager, flåter osv.

Planner

 • Prosjektdelen av Planner modulen har fått flere nye funksjoner i forhold til prosjektledelse.
  • Gant
  • Prosentvis gjennomføring av fase
  • Mulighet for å opprette arbeidsordre i prosjekt uten at det legges til i kalender på lokalitet (Administrative prosjekter)

Rapporter/oversikter over fortøyningskomponenter og sertifikater

 • Enklere å filtrere på satt periode
  • F.eks. hvilke komponenter går ut i 2023

Driftsutstyr

 • Det er nå mulig å legge til fastsatte tagger på driftsutstyr
 • Trestrukturen vil nå huskes slik at om en går inn på et utstyr og tilbake igjen til oversikten over alle utstyr vil ekspandering huskes.

Flåter og fartøy tilknyttet lokaliteter

 • Barge og Vessels enheter som er knyttet til en lokalitet vil nå automatisk justere område de tilhører til det samme som lokaliteten tilhører.

Timetellere og timestyrte ettersyn

 • Det er nå mulig å angi at når timestyrt ettersyn utføres nullstilles timeteller. (F.eks. ved skifte av pære i UV filter).
 • Ved manuell registrering av timetall vil en nå se dato når siste registrering ble utført.

Dokumentsamling

 • Full oversikt over alle dokumenter tilknyttet lokalitet i en oversikt.
  • Viser også alle vedlegg til AO, inspeksjoner, hendelser osv.