Mørenot etablerer Mørenot Digital som egen divisjon

Mørenot har etablert en egen forretningsenhet for å akselerere digital verdiskapning i konsernet. Den nye forretningsenheten, Mørenot  Digital, skal drive utvikling av innovative, digitale løsninger til fiskeri, havbruk og seismikkindustrien. Mørenot har over flere år utviklet planleggings og vedlikeholdssystemet Aquacom som i dag benyttes av rundt 700 sjøanlegg og 500 fartøy tilknyttet havbruksnæringen. Nå har selskapet en tydelig ambisjon om å satse videre på det digitale.

«Aquacom er i dag ledende innenfor sitt område, og med økt satsing fra Mørenot konsernet har vi muligheten til å løfte oss enda mer i en bransje som er helt i starten av sin digitaliseringsreise», sier Yngve Askeland, leder for Mørenot Digital.

 

MicrosoftTeams-image.png

Yngve Askeland, leder for Mørenot Digital

 

Med over ti års utvikling og drift av Aquacom i bagasjen, har Mørenot Digital nå tatt fatt på utfordringer i fiskeribransjen og lanserer det nye systemet Fishcom. Fishcom gir fiskefartøy mulighet til å gjennomføre teknisk vedlikehold i samme system som de har oversikt og kontroll på sine fiskeredskap. «Vi har ved flere anledninger sett behovet for et tilsvarende system som Aquacom i fiskeribransjen. Derfor var det helt naturlig for oss å utvide produktporteføljen med Fishcom. De to næringene står ovenfor flere av de samme problemstillingene, og mye av løsningene i Aquacom er direkte overførbare til Fishcom. Et eksempel er Vessels modulen, som er spesielt tilpasset for å dokumentere kravene til fartøysinstruks og sikkerhetsstyring», forteller Askeland.

 

Fishcom_08.jpg

Fishcom er markedets mest komplette system for fiskeriredskap, teknisk drift, og vedlikehold

 

I tillegg til å utvide til fiskeribransjen, vender også Mørenot Digital blikket mot IOT (Internet of Things) og mulighetene dette representerer for fiskeri, akvakultur og seismikk. «IOT er et viktig satsingsområde i Mørenot Digital og vi arbeider nå med å teste ut en rekke forskjellige sensorer som på sikt vil gjøre hverdagen til kundene våre enklere, sikrere og mer tidsbesparende», forteller Askeland. Mørenot Digital jobber, blant annet, med sporing av flyttbart utstyr og innhenting og analyser av miljødata som beslutningsstøtte ved operasjoner og drift.

 

Om Mørenot Digital

Mørenot Digital er lokalisert i Tysvær utenfor Haugesund og har i dag åtte dedikerte ansatte som jobber med utvikling, salg og support. Mørenot Digital er en av fire forretningsenheter i Mørenot. Mørenot er en global leverandør til fiskeri, oppdrett og seismikk og har 750 ansatte innen salg, service og produksjon verden over. Selskapets hovedoppdrag er å levere løsninger for bærekraftig høsting av havets ressurser.