IOT og smarte sensorer

Mørenot Digital har det siste året testet ut ulike typer sensorikk for å hente inn viktige data fra anlegg og båter. På sikt vil disse dataene bli svært nyttige for Aquacom brukere da det vil bli mer automatikk i systemet og det blir større muligheter til å hente ut informasjon som er satt sammen av flere datakilder. Vårt fokus i første omgang er automatisk timeregistrering fra motorer og annet utstyr noe som gjør at ettersyn opprettes automatisk ved et gitt timeantall.

 

Vi har også fokus på sporing av flyttbart utstyr samt miljøovervåkning i forbindelse med utførelse av operasjoner og daglig drift av sjøanlegg. Vi måler da bølger, vind og strøm og setter dette opp mot grenseverdier gitt av selskapet. Dette kan gi store besparelser i form av ventetid på større fartøy, men i tillegg vil dette være et viktig sikkerhetselement for alle som har sitt daglige virke ute på anlegg.

 

Les mer om prosjektet med bølgebøye i SoFar sin artikkel: Safe aquaculture operations Mørenot Digital

 

 

Ta kontakt med support for mer info om våre IOT prosjekter.