Aquacom i Canada

Ole T. Matre representerte Mørenot Digital på akvakulturmessen på Newfoundland i August

sammen med Casper Petersen fra Mørenot Aquaculture. Aquacom har allerede mange brukere i Canada Vest og nå øker også antall brukere i Canada Øst. Det er tydelig at oppdrettere i Canada ser viktigheten av at vedlikehold og daglig drift planlegges og dokumenteres på en god måte.

 

Konferansen bydde på mange gode innlegg og det er svært nyttig å få siste nytt innen krav og regelverk som gjelder i Canada samt en oppdatering på generelle utfordringer og nye løsninger innen akvakultur generelt.

 

Casper Petersen fra Mørenot Danmark representerte Mørenot Aquaculture.

                                                 

 

Vi fikk også muligheten til å besøke gode kunder med befaring på flere sjølokaliteter. Det er alltid hyggelig å få komme ut til anleggene og se hvordan Aquacom brukes i daglig drift og få gode tilbakemeldinger fra brukerne.