Åpent merdkonsept med dokumentert oppsamlingseffekt

Mørenot Aquaculture, Lift-Up, Aquapro og Ragn-Selles Havbruk lanserer på Aqua Nor 2021 et notsystem som samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, og gjenbruker avfallet som biobrensel. Fullskala testing ved Lerøy Seafood viser en oppsamlingseffekt på mellom 60-70%. Dette gir store miljøgevinster og god produksjonsutnyttelse.

Les mer om åpent merdkonsept her.