Planlagt oppdatering for august

Neste oppdatering av Aquacom er planlagt å publiseres 17. august.

Denne oppdateringen vil ha noen færre punkter grunnet større utviklingsprosjekter og ferieavvikling.
Mye av siste tids ressurser har gått til utvikling av helt ny risiko-modul som snart vil lanseres.
Risiko-modulen vil kunne brukes i kundenes internkontroll og sikkerhetsstyringssystem for bl.a. anlegg og fartøy.
Grovanalyser og SJA vil også kunne knyttes mot operasjoner og arbeidsordrer for god dokumentasjon og kommunikasjon for sikrere operasjoner.

Annen utvikling som vi har valgt å bruke ressurser på i sommer er en ny funksjon «Min side» som i denne oppdateringen vil publiseres i BETA versjon. Denne funksjonaliteten vil lanseres noe senere i høst, men brukere kan allerede nå få prøve noe av funksjonaliteten. I forbindelse med «Min side» vil brukeren ha mulighet for å legge til personlig utstyr med vedlikehold samt sertifikater, kurs og kompetanse i tillegg til en egen oversikt over avvik, arbeidsordre og annet som er knyttet til brukeren med personlig kalender.

Kort oppsummering av neste oppdatering:

Risiko-modul (Ny modul)

  • Risikomatriser
  • Risikoanalyser
  • SJA

Min side (BETA)

  • Personlig kalender
  • Personlig utstyr, sertifikater, kurs, kompetanse
  • Oversikt over avvik og arbeidsordre som er knyttet til brukeren

Annen utvikling

  • Det vil nå være mulig å knytte prosedyrer til ettersyn.
  • I kalenderoversikt på lokalitet kan en nå velge visning for prosjekter hvor arbeidsodre er gruppert på prosjektene.
  • Bug fikset som førte til at ikke standardbruker kunne redigere driftsutstyr.

Ønskes det mer informasjon om nye moduler eller oppdateringen generelt ta kontakt med:

Support
support@aquacom.no / +47 474 84 803

Salg
ole.matre@morenot.com / +47 458 11 480