Oppdatering i februar

HOVEDPUNKTER I OPPDATERINGEN:

 • Avvik
  • Filtrering og ny kolonne i avviksoversikten
 • Anlegg/Kart
  • Skille flåte og anlegg i kart
  • Fargekoder lagt til i kart
 • Flytekrager og Notposer
  • Satt i sjø dato
  • Redigering av detaljer
  • Historikk
  • Kassering
 • Brakklagt
  • Brakklegging styrt av kunden
  • Ny ettersynsmodell for Offshore ettersyn
 • Driftsutstyr
  • Excel eksport
 • Rapporter
  • Rapportfunksjoner
 • Mannskapsliste

 

Les mer om punktene under.

Oppdateringen er planlagt 1. Mars

 

Avvik:

 • For dem som ikke har Quality-modul er det nå blitt lagt til ny kolonne ‘Registrert av’ og filtreringsmulighet av ansatte på avviksoversikten.

 Kart:

Det skilles nå på hva som er flåte og anlegg i kart

 

 • Leder kan angi om et kartelement tilhører flåte eller anlegg
 • På komponenten så vises det om elementet tilhører anlegg eller flåte
 • Det velges å kun vise flåte eller anlegg

 

Kart og sertifikater

 • I kart vises det nå med fargekoder på merd om det er utløpt sertifikat eller det nærmer seg utløpsdato. Fargekodene er de samme som vises på sertifikatene.
  Dette gjelder da komponenter i kart slik som line, bøye, ramme, hanefot, notpose, flytekrage og  spesialprodukt.

  • Rødt      > Er utløpt.
  • Oransje > 1 Måned til utløpsdato.
  • Gult       > 3 Måneder til utløpsdato.
  • Blått      > 6 Måneder til utløpsdato.

 

Flytekrager og Notposer:

 • Flytekrage – ‘Sett i sjø’-dato.
  • Flytekrager som settes i sjø må man velge ‘Sett i sjø’ dato. Likt som det for er notpose.
 • Redigering.
  • Redigering/endring av flytekrage er nå likt slik som det gjøres på notpose.
  • Det er blitt lagt til ‘Rediger flytekrage’ 
 • Historikk – Bedre logging av historikk når not sendes på service eller settes i sjø.
  • Ny historikk knapp lagt til slik at en kan se endringene på flytekrager og notposer.
 • Kassering av Flytekrager.
  • Flytekrager‘ kasseres nå på samme måte som det gjøres for notposer.

 

Brakklagt:
 • Etter endring av ny modell for ‘Ettersyn offshore‘;
  • Kunden kan nå selv både stoppe og starte ettersyn offshore på den nye vedlikeholds modellen.
  • Kunden kan sette offshore lokalitet som ‘brakklagt’ og starte opp f.eks. ukentlig brakklagt ettersyn i kalender.
     • Aquacom support bistår med å konvertere over til ny modell for Offshore ettersyn slik at de nye funksjonene kan tas i bruk.
 • Det nye vedlikeholdet for ettersyn offshore er likt satt opp  som for driftsutstyr
 • For endring av startdato, intervaller samt legge å til nye sjekksliter velg ‘blyant‘ i ‘Ettersynstyper‘ fliken.
  • I Aquacom brukermanual kan en lese mer om hvordan man sette en lokalitet som brakklagt på lokalitetsforsiden
 • Alle ettersynstyper tagges også nå med status ‘Operativ‘, ‘Brakklagt‘ eller ‘Manuell‘.
   • Når leder endrer driftsstatus fra ‘Operativ’ til ‘Brakklagt’ så dukker det opp en dialog boks
    • Dialogen lister alle ettersynstyper med status ‘Brakklagt’ og et datofelt hvor bruker må angi første dato for ettersynet
    • Alle ettersynstyper med tag ‘Brakklagt’ blir så «aktiv» i kalender
    • Alle ettersynstyper med tag ‘Operativ’ blir så satt «ikke-aktiv» i kalender
 • På listen over lokaliteter vises nå hvilken offshore lokalitet som er brakklagt.
Driftsutstyr:
 • Ved eksport til Excel under ‘Utførte ettersyn‘ på driftsutstyr vil alle feltene og informasjon om driftsutstyret kommer med i Excel utskriften.

 

Rapporter:

 • Vi jobber for tiden med å sette opp flere eksportmuligheter og rapporter fra de forskjellige oversiktene i systemet.
 • Vi tester også ny rapportfunksjon fra Dashboardet for generelle rapporter.
 • Aquacom support kan også skreddersy rapporter som skal hentes ut, vennligst ta kontakt med Aquacom support for bistand.

 

Mannskapsliste:

 • En kan nå legge inn eller redigere alder på personer til mannskapsliste.
 • Mannskapsliste brukes på båtene under Vessel-modul for å loggføre mannskap som mønstrer på og av fartøyet.

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller om det er spørsmål til oppdateringen.

support@aquacom.no / +47 474 84 803