Oppdatering for Januar er publisert

HOVEDPUNKTER I OPPDATERINGEN:

 • Dashboard
 • Prosjekt
  • Forfallsdato
 • Arbeidsordre
  • Koble til flere lokaliteter
  • Arbeidsordre opprettet fra avvik
  • Generell forbedring
 • Driftsutstyr
  • Ettersyn og krav til timeavlesning på utstyr
  • Sjekkliste og Introtekst
  • Låse opp inspeksjon
  • Kassering
  • Nytt felt for ID
  • Sertifikater teller med i antall vedlegg
 • Generelt ettersyn på Onshore og Vessel.
 • Dokumenter og Sertifikater
  • Utløpsdato på dokumenter
  • Fargekoder
 • Avvik
  • Spesialprodukt som utstyrsvalg
  • Avvik og vedlegg
 • Quality Book
  • Symboler
  • Forbedret lesing
  • Versjoner
 • Storage
  • Endring i filtrering
 • Infoboks-konsept
 • Diverse endringer og rettelser

 

Dashboard – Justering av topplinjen:

 • Visningsalternativene ‘Oppgaver og Lokaliteter’, ‘Offshore Flåter og Fartøy‘ og ‘Statistikk og analyse‘ vil bli flyttet til venstre på topplinjen og Modulfiltreringen flyttes til høyre. Hensikten med endringen er et det skal være lettere å skille dem fra hverandre
  • Endres også ikonfarge på menyen og filtre
   • Vil gi mer ryddig layout

Arbeidsordre:

Koble arbeidsordre til flere anlegg/utstyr:

 • Det vil bli mulig å  kopiere en arbeidsordre til mange lokaliteter
  • Ny legg til-knapp: ‘Send til flere lokaliteter’ 
  • Hensikten med dette er at en skal kunne sende ut felles gjøremål i en arbeidsordre til flere lokaliteter samtidig

 

Arbeidsordre opprettet fra avvik

 • I arbeidsordre som opprettes fra et avvik med utstyr registrert, vil utstyret tas med i arbeidsordren

 

Oversikt over arbeidsordre:

 • I oversiktsbildet er underteksten under hver AO (beskrivelse av utstyr) blitt endret til en mer synlig og lesbar tekst

 

 Driftsutstyr:

Ettersyn og krav til timeavlesning:

 • Det vil nå bli mulig å velge at denne registreringen blir obligatorisk når man utfører ettersyn
  • Det vil da ikke bli mulig å ‘Signere og låse’ et ettersyn før et timeantall er registrert
 • Endringen vil gjelde alt ettersyn på driftsutstyr for selskap som velger denne løsningen
  • Men kun på driftsutstyr der det skal registreres timeforbruk

 

Sjekkliste og introtekst:

 • En ‘introtekst‘ boks vil bli lagt til når en oppretter eller redigerer en mal for driftsutstyr ettersyn
  • Man kan velge om introteksten skal vises
   • Introteksten vil da vises både i ettersynet og i pdf-eksporten

 

Låse opp inspeksjon:

 • Både ‘Mellomleder’ og ‘Superbruker’ skal kunne  ‘låse opp inspeksjon’ for å kunne gjøre endringer i et ettersyn
  • Tidligere var det kun ‘Leder‘ som hadde mulighet til å ‘låse opp’ ettersyn

 

Kassering:

 • Tidligere ble ettersyn på utstyr som var blitt kassert hengende igjen i kalenderen til lokaliteten. Vi endrer dette slik at:
  • bruker får beskjed om at aktive ettersynstyper må fjernes fra kalender før utstyret kan kasseres
  • det er ikke tillat å kassere utstyr før ettersynstypene er fjernet fra kalender eller er blitt slettet

 

Nytt felt:

 • ID-felt blir lagt til når en oppretter nytt driftsutstyr
  • ID feltet vil vises også på oversiktssiden for driftsutstyr

 

Sertifikat på utstyr:

 • I oversikten over driftsutstyr ser en antall vedlegg som er knyttet til, nå vil også antall sertifikater legges til i antall vedlegg.

 

Offshore ettersyn:

 • Kan nå utføre generelt ettersyn på alle moduler.
 • Det vil si at man kan legge til ettersyn på lokaliteter og fartøy uten at en må knytte dette til et utstyr.
 • Dette er likt som de vi kaller «Offshore ettersyn» på Offshore modulen.

 

Dokumenter og sertifikater:

 • dokumenter på lokalitetene vil det bli lagt inn felter for  startdato ogutløpsdato
 • Fargekodene på sertifikater og fortøyningskomponenter blir litt justert. Flytt musepekeren over fargekoden og tekst/forklaring/status vil komme til syne.

 

Avvik:

 • Spesialprodukt vil kunne velges som et ‘utstyrsvalgpå avvik (ettersyn offshore)
 • Vedlegg som er lagt til på avvik i et ettersyn er nå  synlig i oversikten under ‘avvik‘ fanen
  • Dette gjelder også dem som ikke har Quality modulen
 • I ‘Eksport av avvik til PDF’ vil det komme med merknad om antall vedlegg som ikke kan vises i PDF/Rapport (Eksempelvis videofiler)

 

Quality Book:

 • Det vil bli lagt til et sett med standard-symboler som skal være tilgjengelig i editoren i Quality Book
  • I første omgang er de vanligste HMS-symbolene tatt med
  • Symbolene er hentet fra ISO 7010-standarden
 • Det blir gjort en forbedring når en leser i Quality book ved at den ‘husker‘ hvordan menyen var åpnet/lukket fra forrige gang en var inne på boken
 • Tidligere revisjoner av en side, og innholdet, vil nå vises
  • Kvalitetsleder og kvalitetsmedarbeider har tilgang til å se på en revisjon og får nå opp en ‘preview av siden’ 

 

Storage modulen:

 • Storage modulen → Det blir gjort noen endringer i ‘legg til / endre’ filtrering for ‘notpose og ‘fortøyningskomponenter
  • Filtrer for ‘lokalitet‘ erstattes med ‘Filtrer Lager’
  • Filtrer for ‘Velg lokalitet‘ erstattes med ‘Siste lokasjon’

 

Infoboks-konsept:

 • I kommende versjon vil dere kanskje legge merke til spørsmålstegn i snakkeboble
  • Dette er et infoboks-konsept som kan brukes til å gi litt mer informasjon om enkelte felt i Aquacom systemet

 

Diverse endringer og rettelser:

 • Dokument bibliotek → Justeringer blir gjort ved filtrering, blant annet lagt til: ‘Filtrer etter Gruppesystem’
 • Kart → Kart vil nå bli automatisk oppdatert når en endrer navn på en komponenter (line, hanefot, bøyekobling, rammestrekk, merdnr)
  • Tittel/navn på kartelement endres tilsvarende som på koblet komponent
 • Logg for endring på fortøyningskomponenter → Redigering av komponenter kommer nå med i endringsloggen.
 • Flåte → Under fanen ‘Flåte’ blir det lagt inn vedlegg på topplinjen og en får opp hvor mange vedlegg som er knyttet til den aktuelle flåten
 • Notpose → i ‘Excel til Export‘ vil notlin og soliditet nå inkluderes
 • Spesialprodukt → I ‘Export til Excel’: All info om komponenter som er loggført i Aquacom på ‘Spesialprodukter’ vil komme med i rapporten
 • Planner prosjekt →  Når en utsetter et prosjekt vil forfallsdatoen også utsettes med tilsvarende antall dager

 

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller om det er spørsmål til oppdateringen.

support@aquacom.no / +47 474 84 803