Oppdatering for oktober 2020 

 • Kassering av utstyr: 
  • Forrige måned innførte vi mulighet for kassering av nøter og driftsutstyr.  
   • Nå blir det også mulig å kassere fortøyningskomponenter. 
   • Kasserte komponenter forsvinner fra oversiktslistene, men kan finnes igjen i en egen oversikt på Meny -> Offshore -> Kasserte komponenter 
   • Ved å kassere utstyret lagres all historikk i Aquacom.

 

 • Knytt utstyr og spesialprodukter til merd
  • Det er nå mulig å plassere ut driftsutstyr og  spesialprodukter på merd under ‘Flytekrager og notposer’
   • Tilsvarende som med nøter så kan driftsutstyr og spesialprodukter legges ut i merdene.
   • Dette gir bedre oversikt over hvor utstyret er på lokaliteten i tillegg til historikk.

 

 • Timebasert vedlikehold på driftsutstyr:
  • Det er blitt gjort noen endringer når en oppretter nytt ettersyn for timebasert vedlikehold (Timeintervaller og Tids og timeintervaller)  på driftsutstyr.
   • Det er lagt til ett nytt felt for timestyrt ettersyn for å sette timeantall for neste ettersyn.

 

 •  Driftsutstyr åpnes i lesemodus: 
  • Frem til nå har det vært slik at når man går inn på et driftsutstyr kan man redigere på det med en gang. 
   • Vi endrer dette slik at alt driftsutstyr nå har lesemodus. 
   • For å redigere på et driftsutstyr må man klikke på «Rediger utstyret». 

 

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller om det er spørsmål til oppdateringen.

support@aquacom.no / +47 474 84 803