Oppdatering August

Hovedpunkter i oppdateringen: 

 • Ny App blir lansert 
 • Brukermanual for Aquacom 
 • Tilhørighet for Vessel– og Bargelokaliteter  
 • Kassering av not og driftsutstyr 
 • Utvidelser Not 
 • Driftsutstyr ettersyn – tilpasse sjekklister til lokalitet 
 • Avvik kan eksporteres til PDF 
 • Tilgang for eksterne servicestasjoner
 • Flere filtreringsmuligheter i oversiktsbildene i Planner-modulen.

 Les mer om punktene under. 

 📣Nyhet! Aquacom lanserer en ny App:  

 • Appen kan i perioder brukes uten internett og synkroniseres med Aquacom når enheten har dekning.  
 • Fra kalenderen i appen kan man
  • Utføre ettersyn 
  • Opprette eller jobbe med en arbeidsordrer 
  • Registrere avvik 
  • Registrere timeforbruk på utstyr
 • Legg appen på hjem-skjermen på mobilen for enkel tilgang 

App’en foreløpig i Beta-versjon.
Ta kontakt med Aquacom Support om det er ønskelig å teste ut app’en 

 

Brukemanual for Aquacom: 

 • Brukermanualen er nå tilgjengelig for alle kunder i Aquacom. 
 • Du finner den under Meny -> Helt nederst: Aquacom brukermanual  

 Tilhørighet for Vessel og Bargelokaliteter 

 • Vessel og Bargelokaliteter kan nå knyttes til mer enn én offshore lokalitet 
 • På Vessel eller Bargelokalitetens forside vil man kunne se hvilke(n) offshore lokalitet(er) den er knyttet til 
 • Administrasjon -> Lokaliteter  

  Kassering 

 • Aquacom har nå støtte for kassering av notposer og driftsutstyr. 
 • Da beholdes all historikken på komponentene 

 Not:  

 • Not kan nå registres med flere detaljer. Dette gjelder både for selve noten og for tilhørende servicer. Enkelte felt kan også tilpassefirmaets behov, som notposetype og impregneringsstyper. 
 • Notposeoversikten har fått flere filtreringsmuligheter 
 • Dersom en notpose er satt på feil lager eller skal flyttes mellom lager kan dette nå gjøres fra oversikten på notposen. 
 • Offshore -> Flytekrager og notposer  

 Driftsutstyr ettersyn – tilpasse sjekklister til lokalitet: 

 • Det er nå mulig å skjule sjekklistepunkter på en lokalitet istedenfor å lage egne, lokalitetsspesifikke sjekklister 
 • En kan da opprettholde ett sett med felles sjekklister (malerfor alle lokaliteter. Lokalitetene kan da istedenfor å lage sine egne lokalitetsspesifikke sjekklister, justere den vanlige malen i henhold til lokalitetens behov 

Avvik:  

AquacomQuality - Avvik kan brukes som et supplement til selskapets eksisterende avvikssystem eller som et eget, frittstående avvikssystem. 

 • Avvik kan nå eksporteres til PDF. Eventuelle vedlegg vil følge med i pdf’en. 
 • Kontakt Aquacom Support om du vil vite mer om Quality-modulen. 

 Eksterne servicestasjoner: 

 Vi har nå åpnet for at andre servicestasjoner enn Mørenot kan redigere servicer i Aquacom. Be din servicestasjon om å kontakte Aquacom support for å få tilgang.  

Servicestasjonen vil kun få tilgang til nøter som du har sendt til det aktuelle firmaet. De kan ikke redigere egenskapene til ei not, kun serviceinformasjon.