Oppdatering Juni 2020

Hovedpunkter i oppdateringen:

 • Nottype administrasjon
 • Knytte fartøy og flåter til en lokalitet
 • Eksterne ressurser i Planner
 • Ny Modul i Aquacom – Storage
 • Ettersyn (Driftsutstyr)

Nottype administrasjon 

 • Alle kunder kan nå opprette sine egne nottyper 
 • En som har ledertilgang kan opprette og redigere nottyper ved å gå inn på ‘Notposer’ via Meny -> Offshore eller Nets. 

 Lokalitet:  

 • Om et fartøy er knyttet til en offshorelokalitet, er det nå valgfritt om man ønsker å la kalenderen til fartøyet vises i kalenderen til offshorelokaliteten. 
 • Ta kontakt med Aquacom Support for å ta i bruk denne funksjonaliteten. 

 Ny Modul i Aquacom – Storage  

 • Vi har nå fått en ny og forbedret lagerfunksjon: Lager som egen lokaliteter.  
 • I tillegg til notposer, flytekrager og fortøyningskomponenter, kan man i den nye lagermodulen registrere eventuelle flåter, driftsutstyr og ekstrautstyr. 
 • Man må huske å avslutte eventuelle pågående ettersyn på driftsutstyret før det flyttes til lager. 
 • På lager kan man enkelt deaktivere ettersyn som ikke er relevant når utstyret ikke er i bruk. 
 • Ta kontakt med Aquacom Support for å få tilgang til vår nye modul – Storage.    

 Ettersyn driftsutstyr – Utstyr ikke i bruk 

 • Det er nå kommet en ny knapp inne på ettersyn – Utstyr ikke i bruk  
 • Dette gjelder ettersyn for utstyr som ikke er i bruk 
 • En kan sette hele ettersynet som “Utstyr ikke i bruk” eller velge å sette dette på resterende sjekkpunkter i ettersynet.  

Eksterne ressurser Planner 

Opprett eksterne ressursers i planner modulen og tildele arbeidsordre til ekstern ressurs  

 • Det er nå mulig å legge til eksterne brukere som ressurs i Planner modulen.
 • Eksterne ressurser kan gis arbeidsordrer som de må fullføre med dokumentasjon og oppgaver.   
 • Det er kun ledere med manager tilgang som kan opprette nye ressurser 
 • Ta kontakt med Aquacom Support om dere ønsker å knytte arbeidsordre til eksterne leverandører og ressurser

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller spørsmål

support@aquacom.n0 / +47 474 84 803