Aquacom Quality og Barge er lansert!

Aquacom_Quality

Ved starten av det nye året 2020 lanserte Aquacom to nye moduler – Quality og Barge.

Quality-modulen kan brukes i forhold til kvalitetssystem og avvikshåndtering.
Legg inn en eller flere kvalitetshåndbøker for hele selskapet eller spesifiser til lokalitet eller fartøy.

Legg til kapitler og prosedyrer sammen med medforfattere. Kvalitetsansvarlige kan signere og publisere. Alle ansatte får egen leseliste på Dashboardet i Aquacom hvor de kan kvittere for å ha lest den nye eller oppdaterte prosedyren.

Quality-modulen brukes også sammen med Vessels-modulen for fartøy i forbindelse med sikkerhetsstyring/ISM.

Barge-modulen er laget for å kunne skille ut alle flåtene til egne enheter med tilhørende utstyr som foringslinjer, aggregat og kran samt vedlikehold.

Ta kontakt om det er spørsmål til de nye modulene eller Aquacom generelt.