Nye Aquacom Planner er lansert

 

Vedlikeholdsprogrammet Aquacom er under stadig utvikling og blant flere nye funksjoner som ble lansert i august var en helt ny utgave av Aquacom Planner.

Ved å sette opp arbeidsordre, ansvarlige, oppgavelister osv. vil man bruke Planner fra å skifte fórslange, lager, pumpe til å gjennomføre større operasjoner som avlusning eller store prosjekter som å bygge nytt settefiskanlegg osv. Ingen oppgaver er for små eller for store til å kunne planlegges i Aquacom Planner.

Aquacom som er ett skreddersydd system for oppdrettsindustrien er med sine moduler tilpasset vedlikehold av hele verdikjeden fra settefisk til slakteri.

De fleste kundene av Aquacom har sitt virke innen settefisk, rensefisk, service, matfisk og slakteri og bruker en eller flere av modulene i Aquacom.

Aquacom Planner ble først lansert under Aqua Nor i Trondheim i 2017. Den gang var formålet å kunne gi detaljert bølge, vind og strømvarsel samt operasjoner på eksponerte matfisklokaliteter.

Siden den gang har Aquacom Planner gått gjennom store endringer og selv om detaljert varsling fortsatt er integrert i Planner er dette nå kun en liten, men svært nyttig del av modulen.

Aquacom Planner vil nå være ett nyttig tilskudd i hverdagen for oppdrettere om det gjelder landanlegg, fartøy eller sjøanlegg. Planner modulen vil være bindeleddet for knytte alle moduler, lokaliteter, ressurser og personell sammen. For noen kunder kan det også være aktuelt å ha Aquacom Planner som ett frittstående standalone system for å koordinere operasjoner eller prosjekter.

Aquacom Planner vil bli ett viktig verktøy i hverdagen og vårt mål er at Aquacom skal være like naturlig å starte ved arbeidsstart som å lese e-post.

Gjennom ett nytt dashboard i Aquacom vil en se sine arbeidsordre, operasjoner og prosjekter som en er en del av.

Aquacom Planner favner svært bredt og som ellers i løsningen kan en gjøre ting enkelt eller svært detaljert.

For best forståelse av hvordan Aquacom og Planner fungerer kommer vi gjerne på besøk for demonstrasjon til eksisterende og nye kunder.