Beskrivelse av nye funksjoner i oppdatering August 2019

Aquacom har det siste året hatt høy utvikling på eksisterende og nye moduler. I løp av 2019 har Aquacom hatt noenlunde månedlig oppdatering for å lansere endringene som er blitt gjort. Det har vært både større og mindre forbedringer og nye funksjoner.

Oppdateringen for august 2019 vil være den største så langt i år og mange brukere vil se nye skjermbilder når de logger seg på. Vi vil i dette dokumentet beskrive de største endringene slik at en fortsatt skal enkelt finne frem i Aquacom.

Den største endringen vil være lansering av nytt planleggingsverktøy under Planner modulen og nytt Dashboard. Planner er nå tilpasset med prosjekter og arbeidsordre for å samhandle med alle ansatte og ressurser i selskapet. Detaljert bølgevarsel er fortsatt integrert i modulen.

Hovedpunkter for oppdatering

  • Dashboard
  • Meny
  • Planner med prosjekt og arbeidsordre
  • Sertifikatdatabase
  • Kartfunksjon
  • Nyhetsvarsel

Dashboard

Den første visuelle endringen for brukerne er nytt Dashboard.
Brukeren vil nå se alle lokasjoner og fartøy i en oversikt – uavhengig av modul.
En får også ett bedre bilde over status på lokasjoner og fartøy ved å se ettersyn og avvik etc. fordelt på lokasjon/fartøy.

For kunder som har Aquacom Planner vil alle arbeidsordre og prosjekter som brukeren er involvert i eller ansvarlig for også vises.

For å gå inn på en lokalitet/fartøy kan en enten bruke «Velg lokalitet» helt oppe til venstre eller ved å trykke på selve lokaliteten.

Ved å trykke på lokaliteten får en mer detaljert oversikt på hva varslingene gjelder for.

En kan herfra også trykke på «Gå til lokalitet» nederst i vinduet.

Uansett hvor en er i løsningen kan en hente frem Dashboardet ved å trykke på Aquacom logoen helt øverst.


MENY

For å hurtigere navigere rundt i løsningen vil en alltid ha meny helt oppe til venstre.

Menyen vil tilpasses etter hvilken rolle og tilgang en bruker har.

Oversikter som før lå i Manager oversikt, kan en nå finne fra menyen.

 

Aquacom Planner

Vi har lenge hatt en Planner-modul som i hovedsak gjaldt bølge, vind og strømvarsel. Det siste året har denne modulen blitt skrevet helt om til å nå gjelde større operasjoner og prosjekter til mindre arbeidsordre.

Det er fortsatt mulig å bruke vårt detaljerte værvarsel og få varsel ved dårlig vær etc. men dette er nå bare en liten del av Planner modulen.

Når kunden tar i bruk Aquacom Planner vil denne sømløst integreres i modulene som allerede er i bruk – om det gjelder Offshore, Onshore eller Vessels.

Se produktark for Aquacom Planner nederst i dokumentet.

Sertifikatbibliotek (BETA)

Denne nye funksjonen gjelder i første omgang for fortøyningskomponenter.
Frem til nå har en måttet lastet opp sertifikat til hver komponent, men med sertifikatbiblioteket kan en nå laste opp sertifikatet en gang og knytte dette til komponentene.

Har en f.eks. kjøpt inn 100 sjakler med ett sertifikatnummer vil en også se antall sjakler som er brukt. En får da varsel om en prøver å knytte sertifikatet til flere enn 100 sjakler.

Sertifikatbiblioteket er foreløpig i BETA-versjon og vil utvikles videre fremover.
De samme funksjonene vil etter hvert komme på dokumenter til lokaliteter og driftsutstyr som f.eks. brukerhåndbøker og sertifikater etc.
Muligheten for å benytte sertifikatbiblioteket ligger nå som ett valg til å laste opp sertifikat til fortøyningskomponent i tillegg til eksisterende løsning for å laste opp sertifikat.

For å laste opp sertifikater til biblioteket gjøres dette fra den nye menyen

Kartfunksjon (Beta)

I forbindelse med utvikling av nye kartfunksjoner kan hver enkelt lokalitet få klikkbart kart med oversikt over fortøyning, rammer, merder, nøter etc.

I første omgang legges nye kart inn av Admin. Kartene kan tegnes manuelt eller importeres fra OLEX-filer (GZ). Det vil bli støtte for andre kartleverandører etter hvert.

Kartfunksjonen vil utvikles videre fremover med AIS og annen informasjon.

Ta kontakt med support@aquacom.no for å aktivere kart på deres lokalitet.

Nyheter

Her vil det komme informasjon ved oppdateringer slik at alle brukere er oppdatert på hva som er nytt i Aquacom.
Du finner «Nyheter» ved å trykke på «Meny»

Fremover vil det også komme brukerveiledninger og videoer som gjør internopplæring for kunden enklere.