Foredrag Aqua Nor: Operasjonell sikkerhet og risikovurdering i havbruksoperasjoner.

Den digitale plattformen «Aquacom» har over 1000 aktive anlegg og fartøy som bruker systemet til daglig kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr.

De siste årene har vi sammen med oppdrettere videreutviklet systemet for å håndtere planlegging og gjennomføring av havbruksoperasjoner på en god og sikker måte. Under Aqua Nor 2021 lanserer vi også en egen modul for risikostyring som ytterligere øker sikkerheten ved kompliserte operasjoner som f.eks. avlusing eller vedlikeholdsarbeid.
Samme foredrag går:
Tirsdag 24. august kl. 13-14
Onsdag 25. august kl. 11-12
Påmelding med ønsket dag til: ole.matre@morenot.com
Begrenset antall plasser!