Større oppdatering på Vessels, Onshore og driftsutstyr

Oppdateringen gjelder i hovedsak Vessels og Onshore modul samt driftsutstyr på Offshore.

 • Ettersyn får fargekoding:
  • Rødt = Ikke utført
  • Gult = Ikke fullført
  • Grønt = Ettersyn er fullført og låst
 • Låst ettersyn kan ikke slettes eller redigeres. Dette kan kun gjøres av bruker med Manager tilgang.
 • Mer info om utstyret og ettersynet som skal gjøres før en starter ett ettersyn.
 • Nytt design på sjekklister – Enklere bruk på mobil/nettbrett
 • Bedre oversikt på åpne og lukkede avvik, både på lokalitet og Manager oversikt.
 • Ny søkefunksjon for å søke opp utstyr, både på lokalitet og Manager oversikt.
 • Endring på oversikt over utstyr for enklere navigasjon + hurtigknapper.
 • Bedre oversikt over vedlegg tilknyttet utstyr.
 • Nye felt på Vessels
 • +++

Offshore

 • Vedlikeholds delen har fått nye oversikter for planlagt ettersyn og avvik