Havbruk 2

I utlysningen Havbruk 2 har vi søkt om støtte fra Forskningsrådet til å videreutvikle vårt system for operasjonsplanlegging på eksponerte oppdrettslokaliteter. Prosjektet er en videreføring av et tidligere prosjekt og også denne gangen har vi med våre bølgeeksperter i Uni Research Polytec og vår innovative næringspartner Bremnes Seashore.