Oppdatering desember

Aquacom er oppdatert 12.12.2021 med følgende hovedpunkter:

Aquacom Planner

 • Det testes nå med integrasjon av værdata fra Windy.com på arbeidsordre.
  • Planlegg utførelse ut i fra værvarsel.
  • Sett eventuelt opp kriterier for maksimal bølge høye eller vind og få varsler på AO og i prosjekt.
  • Ta kontakt om dette er aktuelt for dere.

   Utklipp fra arbeidsordre med vind og bølgevarsel. Rød verdi viser at bølgehøyde er over satt kriterie.

 • På arbeidsordre kan nå flere utstyr knyttes til arbeidsordren

Interkativt kart

 • Integrasjon av værdata fra Windy.com som overlegg i kart.
  • 10 dagers værvarsel for vind og bølger

Utklipp av overlegg fra Windy i interaktivt kart

Annen utvikling

 • Ytelses forbedringer på enkelte oversikter med mye data og som enkelte ganger førte til «time out».
 • Nye felter for utløpsdato på sertifikater på Excel-rapport av driftsutstyr.

Ønskes det mer informasjon om nye moduler eller oppdateringen generelt ta kontakt med:

Support
support@aquacom.no / +47 474 84 803

Salg
ole.matre@morenot.com / +47 458 11 480