Oppdatering for juni

Juni oppdateringen av Aquacom ble publisert søndag kveld 20.06.21

 

Rapportfunksjoner

 • Aktiver tilpassede rapporter
 • Skreddersy egne rapporter
 • Ta kontakt med Aquacom Support for å aktivere rapporter

 

Dokumentbibliotek

 • Nå får også standardbrukere tilgang til dokumentbiblioteket
 • Standardbruker har kun lesetilgang
 • Det også gjort noen forbedringer på sporing av hvor dokument er knyttet opp

 

Flytekrager

 • Flytekrager har fått nytt felt for intern ID
 • Intern ID vises nå i oversikter

 

Oversikt arbeidsordrer

 • Kan filtrere på korrektive AO
 • Søke på AO ID

 

Utstyr i merd

 • Driftsutstyr som er satt ut i merd vil vise merdnummereringen i oversikten over driftsutstyr
 • Spesialprodukt som er satt ut i merd vil vise merdnummereringen i oversikten over spesialprodukter.

 

Brakklegge/Inaktivere ettersyn på alle moduler

 • F.eks. sette en båt eller flåte som inaktiv på samme måte som en brakklegger en Offshore lokalitet
 • Alle ettersyn som er knyttet til «Operativ» status vil da inaktiveres på lokaliteten

 

Interaktivt kart 

 • Visning for aktive arbeidsordre for kartelement
  • På samme måte som utløpsdato på fortøyningskomponenter vises som fargekode på kartelementene (Fortøyning, merd osv.)  kan en nå velge å vise hvilke elementer som har tilknyttet arbeidsordre
  • Fargekoden viser da om status på arbeidsordre i forhold til planlagt dato
 • På hvert enkelt karteelement kan en se historikk for arbeidsordrer
 • Det er nå mulig å opprette arbeidsordre direkte fra kartelement på samme måte som hendelse og avvik

     

 

Kun bruke korrektive arbeidsordrer

 • Kunde kan nå velge å kun benytte korrektive AO – Avviksregistrering tas da bort
 • Alle avvik blir korrektiv AO
 • Når en oppretter AO fra sjekkliste og det allerede eksisterer en AO for samme feil kan en knytte dette til eksisterende AO

 

Jobbtype på arbeidsordrer

 • Hvert selskap kan spesifisere sine jobbtyper på AO
 • Hver jobbtype kan spesifisere sin type feil og feilårsak
 • Nytt valg for «forbedring» som AO type

 

Fixes

 • Kassert utstyr kommer ikke i liste for å knytte AO
 • Ettersyn som ikke har sjekkliste vises nå som fullført når utført
 • Filter på ettersyntyper
 • Bedre oversikt over tilleggsfelter på sjekklistemaler
 • Bedre oversetting på engelske mailrapporter
 • Kassert utstyr tas ikke med i Excel-eksport over driftsutstyr
 • Optimalisert enkelte sider for raskere lasting
 • Søk på avviks ID