Oppdatering desember 2020

HOVEDPUNKTER I OPPDATERINGEN:

OFFSHORE:

 • Fortøyning
 • Notposer
 • Flytekrager og notposer
 • Kart
 • Brakklegging av lokalitet
 • Anleggsinfo

PLANNER:

 • Arbeidsordre

QUALITY:

 • Quality ‘Bok’
 • Avvik

ANNET:

 • Varsling på sertifikat
 • Driftsutstyr og sjekklistemaler

 

OFFSHORE:

Endre fortøyninger:

En endring er blitt gjort slik at brukere som har ‘standard’ bruker i Aquacom ikke kan redigere eller legge til ny fortøyning på en lokalitet.

 • ‘Leder’ og ‘Mellomleder’ har fortsatt samme rettigheter

 

Notposer:

I oversikten over alle notposer i selskapet får en mer info om nøtene og service

 • Velg hvilke filtre og kolonner som skal vises
 • Se servicestatus

 

Flytekrager og notposer: 

Noen justering er blitt gjort i ‘Flytekrager og notposer’ oversikten på lokalitet:

 • På merd er det blitt lagt til symbol som viser antall  driftsutstyr og spesialprodukter som er lagt i sjø
 • En kan nå opprettet avvik direkte på flytekrage og notpose fra oversikten samt fra kart.
  • OBS! Gjelder kun kunder med Quality Avvik modulen

 

Kart:

I Kart (i betaversjon) så skilles det på typer anker:

 • Dersom ankerlinen har et anker vil dette vises med et anker i kartet
 • Dersom ankerlinen har en bolt vil dette vises med en bolt i kartet

 

Anleggsinfo:

Legg til info om driftsleder og driftslederassistent

 • OBS! Dette gjelder foreløpig kun offshore lokalitetene
 • Kan endres fra:
  • Lokalitetsforsiden (på lokalitetsinfo)
  • Meny -> Administrasjon -> Lokaliteter

 

PLANNER:

Arbeidsordre:

 • Eksterne brukere kan se kart over lokaliteten
  • OBS! Gjelder kun for offshorelokaliteter som har kart-funksjonen
  • Eksterne ressurser vil kunne:
   • legge til hendelse på fortøyning
   • legge til hendelse på not
   • legge til hendelse på flytekrage
 • Det er lagt inn mulighet til å eksportere listen med arbeidsordre til Excel
 • På ‘Legg til’ under AO:
  • Kostnader:
   • Valg for fastpris
  • Prosedyrer og dokumenter
   • Ny funksjon
   • Det er mulig å legge ved prosedyrer i AO
    • Last opp filer
    • Referanser fra en Quality Bok
    • Lenker

QUALITY:

Quality ‘Book’: 

I denne versjonen er det lagt inn muligheten til å opprette en ‘kopi’ av en side i Quality boken.

OBS! Det er kun de med rollene ‘Kvalitetsleder’ og ‘Kvalitetsmedarbeider’ som kan redigere sider i Quality boken.

 • Ved kopiering må man først skrive inn ‘Sidetittel’ i en liten dialog før siden opprettes
 • Den legger seg som ‘default’ under siden den ble kopiert fra
 • Den nye siden åpnes i redigeringsmodus
 • Tekst og referanser/vedlegg kopieres

 

Avvik:

 • For Offshorelokaliteter som har kartfunksjonen:
  • I kartet kan man nå legge til avvik på flytekrager, notposer, ankerliner, rammeverk, bøye/kopling og haneføtter
  • For de som ikke har ‘Quality Avvik’ er ikke dette mulig. Disse har kun avvik knyttet til hendelse/ettersyn
 • Avvik som blir registrert i ettersyn:
  • I ‘Detaljer’-feltet i avviket vises det nå:
   • Hvilken sjekkliste avviket kom fra
   • Punktet i sjekklisten

 

ANNET:

Varsling på sertifikat:

Det er blitt lagt inn fargekoder som varsling på sertifikater:

 • Utløpt  -> rødt
 • 1 mnd. – > oransje
 • 3 mnd. -> gult
 • 6 mnd. -> blått

 

Driftsutstyr og sjekklistemaler: 

 • En kan nå endre rekkefølgen på sjekkpunkter på sjekklistemaler
 • Når en oppretter nytt ettersyn så er det lagt inn en ny funksjon der en kan legge inn ‘estimert tidsbruk på utførsel av ettersyn’
  • Det er valgfritt om man ønsker å registrerte tidsbruk når man utfører ettersyn
 • Det finnes nå en oversikt til å  se ‘alle lokaliteter / lokaliteter i aktuell modul’ – med avkrysning på de som benytter sjekklisten
  • Hensikten er at man enkelt skal se om det glemt å sette opp en sjekkliste på en lokalitet.
  • Gå inn på ‘Meny’ -> Administrasjon -> ‘Sjekklistemaler driftsutstyr’ >  Klikk på ‘I bruk i antall lokaliteter’ , en får da opp et nytt vindu ‘Malen er i bruk på følgende lokaliteter’

 

Rettelser som kommer med i oppdatering: 

  1. utløpsdato på nøter som ikke er i sjø blir ignorert når man teller antall utløpte sertifikat
  2. utløpsdato fjernes når nota tas opp av sjø

Kontakt Aquacom Support for presentasjon av nye funksjoner eller om det er spørsmål til oppdateringen.

support@aquacom.no / +47 474 84 803