Ny oppdatering av Aquacom

01.11.2018

Manager oversikter:

 • Nye felter på not for mer detaljer
 • Forbedringer for Manager på søk og sortering (Flytekrage og not oversikter)
 • Historikk for hver enkelt not
  • Lokasjoner, avvik, hendelser, service
 • Enklere opplasting av vedlegg

Lokaliteter

 • Ny merd oversikt
  • Redigere oppsett og nummerering
  • Velg orientering i forhold til land og/eller flåte
 • Dra og slipp not/flytekrage til merd
 • Legg til hendelser på not
 • Når not settes ut velges satt i sjø dato og ny utløpsdato.

Aquacom er med denne oppdateringen klargjort for å kommunisere med Mørenot´s «Netlog».
Aquacom vil etterhvert ta over som kundenes portal for notsertifikat og servicekort med flere fordeler for eksisterende kunder av Aquacom.
Mer informasjon angående dette kommer senere.

Brukere

Det er også i denne oppdateringen helt ny brukernavn og passord håndtering.
Har du glemt passord kan du nå bruke «Glemt passord» og resette ditt passord.

De brukere som ikke registrert med e-post adresse bes ta kontakt for å endre til dette.

Det anbefales at alle brukere trykker på «Glemt passord» for å resette sine passord.

01.10.2018

Offshore ettersyn

 • Enklere å registrere flere avvik på samme sjekkpunkt og en får bedre oversikt over tidligere registrerte avvik på samme sjekkpunkt.
 • «Dra og slipp» – mulighet når en laster opp vedlegg på ettersyn.

Aquacom Planner

Vårt detaljerte bølge, vind og strømvarsel er oppdatert.

 • Endret i graf for varsling fra 3 timers intervall til intervaller på hver time. (Mer detaljert)
 • Endring i beregning av bølgevarsel som gir mer detaljert varsel på lokaliteter hvor havdønninger spiller inn («gamle bølger»)

13.09.18

Det jobbes for tiden med endringer på driftsutstyr, Vessels modul og Onshore modul.
I tilknytting til dette arbeidet er det kjørt en oppdatering av Aquacom. Det mest synlige i oppdateringen er mye raskere respons på oversikter over utstyr på alle modulene, spesielt gjelder dette de som har Manager tilgang og oversikt på deres dashboard.

28.08.18

Ny funksjon for å redigere sjekklistemaler

 • Brukere med «Manager» rolle kan via Manageroversikt redigere sjekklister.
 • For driftsutstyr, Vessels modul og Onshore modul kan det også legges til nye sjekklistemaler i tillegg til å redigere eksisterende.

Endring ved start av nytt manuelt ettersyn på Offshore modul.

 • Bruker blir nå sendt direkte til sjekkliste for oppstartet manuelt ettersyn.

Flere mindre feilrettinger og bugs tatt.

For mer info eller spørsmål kontakt Aquacom support:

Mail:      support@aquacom.no
Tlf:         +47 474 84 803