Aquacom planner lanseres på Aqua Nor 2017

Offisiell lansering Onsdag 16. august kl. 10.00 på Aqua Nor – konferansesal ved stadion

Aquacom planner er et direkte resultat av et 2 årig forskningsprosjekt som tar sikte på å løse flere utfordringer med drift av eksponerte lokaliteter. Gjennomføring av daglige rutiner som foring og opptak av dødfisk samt kritiske arbeidsoperasjoner som levering av fisk og behandling mot lakselus kan nå planlegges og analysers ved bruk av både statisitske værdata for lokaliteten og værvarsel med vind og bølgehøyde for de neste 10 dagene. Med Aquacom planner blir det fort tydelig om den planlagte operasjonen kan gjennomføres eller om den må flyttes til et annet tidspunkt eller til en annen lokasjon med bedre vind og bølgeforhold. Dette gir brukeren god oversikt og optimal utnyttelse av ressurser som arbeidsbåter og personell.

Bølgevarselet har en nøyaktighet på 100×100 meter og rapporterer ut oppdaterte data 1 gang hver time. Selve beregningen gjøres i databasen AkvaStat som er utviklet i forskningsprosjektet «prosjektering og drift av eksponert lokalitet» som Aqua Knowledge har gjennomført sammen med partnerne Uni Research Polytec og Bremnes Seashore.

Systemet kan også benyttes til planlegging av fremtidige lokaliteter. Da benyttes 10 års værstatistikk for lokaliteten til analyser av driftsmulighetene ved bruk av gitte typer utstyr. Hvis f.eks. foringssystemet har en begrensning på Hs 2 og vind 15m/s regner Aquacom planner ut hvor mange dager som er sikre foringsdager på lokaliteten, hvor mange som er usikre og hvor mange dager det ikke er mulig å gjennomføre foring på den aktuelle lokaliteten. Dette kan gjøres for alle typer operasjoner med deloperasjoner og gjør det enklere å velge utstyr som gir mest mulig stabil drift på en lokalitet.

Aquacom planner er en del av Aquacom databasen som er et helhetlig system for teknisk drift og vedlikehold av hele verdikjeden fra settefiskanlegg til slakteri. Aquacom består av modulene Onshore, Offshore, Vessel og Planner. Modulene kan brukes samlet eller hver for seg som selvstendige system.